Znak obce Přestavlky
Výpis všech dokumentů jedné kategorie stav ke dni 14.11.2019
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
7.10.2019
22.10.2019
Veřejná vyhláška prodloužení uzemního rozhodnutí "Přestavlky - splašková kanalizace" Vyhlášky
2.9.2019
17.9.2019
Prodloužení stavebního povolení splašková kanalizace Vyhlášky
2.9.2019
17.9.2019
Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství č.j. 18918/2019-MZE-16212 Vyhlášky
7.6.2019
22.6.2019
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu Vyhlášky
25.4.2019
28.5.2019
veřejná vyhláška Vyhlášky
4.4.2019
20.4.2019
Přechodná úprava provozu Vyhlášky
19.12.2018
4.1.2019
Veřejná vyhláška Vyhlášky
10.12.2018
nikdy
Vyhláška o odpadech 1/2018 Vyhlášky
24.4.2017
30.5.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí Vyhlášky
6.1.2017
22.1.2017
Veřejná vyhláška - postup usmrcování kormorána Vyhlášky
10.11.2016
31.12.2020
Vyhláška 1/2016 o nočním klidu Vyhlášky
26.11.2015
31.12.2020
Vyhláška o místních poplatcích Vyhlášky
26.11.2015
31.12.2020
Jednací řád Přestavlky Vyhlášky
16.9.2015
31.12.2020
Nařízení 1/2015 - zákaz podomního prodeje Vyhlášky
17.7.2015
16.9.2015
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o územním plánu Přestavlky Vyhlášky
2.6.2015
18.6.2015
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Blansko Vyhlášky
26.4.2015
2.6.2015
Veřejná vyhláška Vyhlášky
16.3.2015
2.6.2015
Vyhláška o odpadech Vyhlášky
16.3.2015
31.12.2019
Obecně závazna vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přestavlky Vyhlášky
1.11.2014
nikdy
Vyhláška ochraně dřevin a povolování jejich kácení Vyhlášky
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava