Znak obce Přestavlky
Výpis všech dokumentů jedné kategorie stav ke dni 14.11.2018
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
24.4.2017
30.5.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí Vyhlášky
6.1.2017
22.1.2017
Veřejná vyhláška - postup usmrcování kormorána Vyhlášky
10.11.2016
31.12.2020
Vyhláška 1/2016 o nočním klidu Vyhlášky
26.11.2015
31.12.2020
Vyhláška o místních poplatcích Vyhlášky
26.11.2015
31.12.2020
Jednací řád Přestavlky Vyhlášky
16.9.2015
31.12.2020
Nařízení 1/2015 - zákaz podomního prodeje Vyhlášky
17.7.2015
16.9.2015
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o územním plánu Přestavlky Vyhlášky
2.6.2015
18.6.2015
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Blansko Vyhlášky
26.4.2015
2.6.2015
Veřejná vyhláška Vyhlášky
16.3.2015
2.6.2015
Vyhláška o odpadech Vyhlášky
16.3.2015
31.12.2020
Obecně závazna vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přestavlky Vyhlášky
1.11.2014
nikdy
Vyhláška ochraně dřevin a povolování jejich kácení Vyhlášky
13.8.2012
nikdy
Řád pohřebiště Vyhlášky
18.4.2001
31.12.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Přestavlky č.2/2011, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa Vyhlášky
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava