Znak obce Přestavlky
Elektronická úřední deska Obec Přestavlky stav ke dni 23.09.2019
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
10.12.2018
nikdy
Vyhláška o odpadech 1/2018 Vyhlášky
18.2.2019
18.2.2020
Návrh závěrečného účtu obce Přestavlky 2018 Rozpočty
29.1.2019
29.1.2021
Výroční zpráva 2018 Výroční zprávy
5.3.2018
30.6.2020
Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Přestavlky Ostatní
16.3.2015
31.12.2019
Obecně závazna vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přestavlky Vyhlášky
10.11.2016
31.12.2020
Vyhláška 1/2016 o nočním klidu Vyhlášky
17.1.2018
31.7.2020
Výroční zpráva 2017 Výroční zprávy
19.12.2017
30.6.2021
Schválený rozpočet 2018 a rozpočtový výhled 2018-2020 Rozpočty
14.3.2016
31.12.2023
Výzva vlastníkům nemovitostí Ostatní
26.11.2015
31.12.2020
Jednací řád Přestavlky Vyhlášky
26.11.2015
31.12.2020
Vyhláška o místních poplatcích Vyhlášky
16.9.2015
31.12.2020
Nařízení 1/2015 - zákaz podomního prodeje Vyhlášky
11.7.2015
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou dostatečně označeni v katastru nemovitostí Ostatní
1.11.2014
nikdy
Vyhláška ochraně dřevin a povolování jejich kácení Vyhlášky
11.2.2013
nikdy
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o. s. MAS
18.4.2001
31.12.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Přestavlky č.2/2011, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa
NEPLATNÉ
Vyhlášky
13.8.2012
nikdy
Řád pohřebiště Vyhlášky
17.2.2012
nikdy
Informace o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem Ostatní
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava