Znak obce Přestavlky

Jsme členy

MAS SKCH a Mikroregionu Chrudimsko

 

 

www.mikroregionchrudimsko.cz

Více

Poskytujeme

 

Více

 

 

Vítejte na stránkách obce Přestavlky

Aktuality

  Vážení a milý spoluobčané,
vzhledem k mému končícímu působení v zastupitelstvu, bych Vám ráda vyslovila poděkování za Vaši přízeň, spolupráci a podporu v uplynulých dvou volebních obdobích. Děkuji za slova chvály, které mi od Vás včera i dnes tlumočila volební komise. Je to pro mne velká čest a uznání práce z Vaší strany. Pokud jste si i stěžovali, tak to už mi neřekli… :-)
Velký dík z mé strany patří především SDH Přestavlky za jejich příkladnou spolupráci při kulturních a sportovních akcích a za práci pro obec.
Rovněž děkuji stávajícímu obecnímu zastupitelstvu a novému přeji mnoho úspěchů a zdaru v jeho další činnosti !!!
Nejbližší veřejné zasedání bude ustanovující a je veřejné. Děkuji také volební komisi.
S úctou k Vám všem – starostka obce Přestavlky, Ing. Marta Šafaříková
Upomínkové předměty
Nestihli jste si během oslav zakoupit upomínkové předměty? Nevadí, lze je zakoupit na obecním úřadě během úředních hodin (Pondělí 18:00 - 20:00).
  • Seznam upomínkových předmětů: pdf
Poděkování
Vážení spoluobčané, jako zástupce obce od soboty stále přijímám velké množství pochval a poděkování za uspořádané oslavy. Vzhledem k tomu, že to je zásluha většiny z Vás, dovoluji si tlumočit a ještě jednou poděkovat zastupitelstvu obce Přestavlky a celému Sboru dobrovolných hasičů Přestavlky za perfektní přípravu a organizaci oslav a Vám všem občanům, kteří jste se podíleli na oslavách, ať už s perfektním úklidem obce, sekáním trávy, pečením cukroví, výzdobou a další pomocí, která přispěla k tak skvělému průběhu oslav a k tak výborné atmosféře. Věřím, že jsme si to všichni užili a že rádi přijdete na nějakou další akci své obce. S úctou děkuji. Starostka – Marta Šafaříková
Rok 2018 rok oslav
V letošním roce obec oslaví 700 let od první písemné zmínky a 125 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Vše proběhne dne 21.7.2018 formou průvodu obcí spolu s historickou hasičskou technikou, uctěním památky u pomníků padlých a zakončení setkáním na hřišti, kde bude připravena zábava a občerstvení nejen pro malé, ale i dospělé.
Stáhněte si:
Termíny svozů odpadů pro rok 2018
V sekci Občan -> Odpady jsou umístěny termíny svozů odpadů pro rok 2018.