Znak obce Přestavlky

Jsme členy

MAS SKCH a Mikroregionu Chrudimsko

 

 

www.mikroregionchrudimsko.cz

Více

Poskytujeme

 

Více

 

 

Vítejte na stránkách obce Přestavlky

Aktuality

Poděkování
Vážení spoluobčané, jako zástupce obce od soboty stále přijímám velké množství pochval a poděkování za uspořádané oslavy. Vzhledem k tomu, že to je zásluha většiny z Vás, dovoluji si tlumočit a ještě jednou poděkovat zastupitelstvu obce Přestavlky a celému Sboru dobrovolných hasičů Přestavlky za perfektní přípravu a organizaci oslav a Vám všem občanům, kteří jste se podíleli na oslavách, ať už s perfektním úklidem obce, sekáním trávy, pečením cukroví, výzdobou a další pomocí, která přispěla k tak skvělému průběhu oslav a k tak výborné atmosféře. Věřím, že jsme si to všichni užili a že rádi přijdete na nějakou další akci své obce. S úctou děkuji. Starostka – Marta Šafaříková
Rok 2018 rok oslav
V letošním roce obec oslaví 700 let od první písemné zmínky a 125 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Vše proběhne dne 21.7.2018 formou průvodu obcí spolu s historickou hasičskou technikou, uctěním památky u pomníků padlých a zakončení setkáním na hřišti, kde bude připravena zábava a občerstvení nejen pro malé, ale i dospělé.
Stáhněte si:
Termíny svozů odpadů pro rok 2018
V sekci Občan -> Odpady jsou umístěny termíny svozů odpadů pro rok 2018.