Znak obce Přestavlky

Dokumenty

Osnova

  1. Územní plán obce Přestavlky
  2. Ztráty a nálezy
  3. Cestování s dětmi do zahraničí
  4. Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
  5. Řízení s finančním arbitrem

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘESTAVLKY

V odkazech níže naleznete v elektronické podobě jednotlivé části územního plánu ve formátu PDF.

Textová část

Územní plán - titulní strana

A.1 Územní plán - návrh

A.2 Územní plán - odůvodnění

Grafická část

Návrh

B.1 Základní členění

B.2 Hlavní výkres

B.3 Doprava

B.4 Vodní hospodářství

B.5 Elektrorozvody plynovod telekomunikace

Odůvodnění

B.1 Širší vztahy

B.2 Koordinační výkres

    B.3 Předpokládaný zábor ZPF
  Hlavní výkres

Ztráty a nálezy

V souladu s ust. §1045 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinným od 01.01.2014 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi.
Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat tuto věc obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Více o ztrátách a nálezech naleznete zde.


Cestování s dětmi do zahraničí

 Cestování s dětmi do zahraničí

Více informací naleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx


Zrušení místní příslušnosti Při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. Záleží na Vás, jaký úřad si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.

Více o vydávání občanských a cestovních průkazů naleznete zde v PDF.

 


Řízení s finančním arbitrem

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto sporů příslušný český soud.Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.

Více o řízení s finančním arbitrem a jak ho využít v PDF