Znak obce Přestavlky

Czech POINT

Jsme obec se základním rozsahem přenesené působnosti.

Poskytované služby na obecním úřadu

Zjistěte si aktuální dostupnost služeb

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

 

Více informací nalezneta na www.czechpoint.cz